نتایج آزمون هنرجویان

نتایج آزمون اعلام شده خوشنویسی با خودکار

خط فارسی(نستعلیق و شکسته نستعلیق) و لاتین(خط پیوسته به سبک کاپرپلیت)

هنرجویان دوره های آنلاین و آفلاین خودکار

آذر ماه 1400

     

آبان ماه 1400 

      

     

مهرماه 1400

     

     

 

   

بایگانی نتایج آزمون هنرجویان شرکت کننده در دوره های آنلاین و حضوری :

سال 1400

- نتایج آزمون هنرجویان تابستان

نتایج آزمون هنرجویان بهار1400

سال 1399

-  نتایج آزمون هنرجویان تابستان 1399

-  نتایج آزمون هنرجویان پاییز 1399

-  نتایج آزمون هنرجویان زمستان 1399